Artikel Leeuwarder Courant

Afgelopen maand verscheen er een groot artikel in de cultuur-katern van de Leeuwarder Courant. Ik heb een uur gezellig met de journalist zitten kletsen, maar wist niet dat hij zo ongeveer álles ook zou opschrijven, hihi.

Veel leesplezier;

klik hier: