Gek op feedback

Doormiddel van theaterimprovisaties op speelse wijze de feedbackregels eigen maken en deze uiteindelijk linken naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

Duur:                               Minimaal 2 uur / Maximaal 4 uur

Aantal deelnemers:       6 tot 12 per keer

Een gezonde feedbackcultuur op de werkvloer kun je herkennen wanneer onderlinge irritaties snel worden uitgesproken, men elkaar verder helpt door te durven wijzen op ‘blinde vlekken’ en wanneer het vanzelfsprekend is om af en toe een compliment uit te delen.

Omdat niet iedereen even bedreven is in het geven van feedback, kunnen opmerkingen als bot of als aanvallend worden ervaren. Of er wordt voor gekozen om niet mét elkaar maar wel óver elkaar te praten. In beide gevallen kan er een onveilige werksfeer ontstaan wat ten koste gaat van de teamprestaties en het werkplezier.

In de workshop ‘Gek op feedback’ gaan we hiermee aan de slag. Door er niet teveel over te praten maar het vooral te doén. Veel oefenen en uitproberen op een laagdrempelige manier, zorgt er voor dat het vanzelf een automatisme wordt in de praktijk. Het laagdrempelige bereiken we door theaterimprovisaties toe te passen; we doen eerst oefeningen om de deelnemers meer vertrouwd met elkaar te laten raken. Improvisaties met kleine wedstrijdelementen zorgen ervoor dat het als erg leuk wordt ervaren. Vervolgens komen al spelenderwijs de feedbackregels aan bod en worden deze eerst uitgeprobeerd vanuit de rollen die we dan spelen. Ten slotte kijken we naar de dagelijkse praktijk. Ook deze echte situaties kunnen worden uitgespeeld en uitgesproken, onder deskundige begeleiding met een vleugje humor en respect voor het onderwerp.

Resultaat; meer begrip voor elkaar en de ‘tools’ in handen om in de toekomst sneller en constructief met elkaar in gesprek te gaan.

Terug naar de workshop pagina <—