Indonesië Update 2: Opnames en OpgenomenIndonesia Update 2: Recordings and Recorded

1 december 2011

De gedachte dat ik tussen de opnames door lekker veel vrij zou zijn om uitgebreide tripjes en updates te maken, was iets te voorbarig. Dit heeft grotendeels te maken met de improvisatiedrift van onze regisseur, die dagelijks nog nieuwe scenes bedenkt, soms zelfs ter plekke op de set. Waarschijnlijk ga ik het nooit meer meemaken om op deze manier een bioscoopfilm op te nemen (over het algemeen ligt een script vóór het begin van de opnames behoorlijk vast), dus geniet ik er maar van. ‘Helaas’ moet ik ergens in de komende jaren dus terugkeren om ook Bali, Lombok en de rest van Indonesië te bezoeken, het zij zo! 🙂

Singapore

De momenten dat ik een middag vrij ben gebruik ik dan ook voor ‘bezoekjes in de buurt’. Een enorme koffieplantage, oude (nederlandse) kerken en gebouwen uit de Koloniale tijd, en tempels, heel veel tempels. Gewoon, omdat we die thuis niet hebben. Ohja, en nog even snel heen-en-weer geweest naar Singapore. Na m’n nachtje in het ziekenhuis (uitdrogingsverschijnselen door vijf dagen buikloop – dus aan het infuus) direct het vliegtuig ingesprongen en de volgende dag weer terug. Deze twee landen liggen niet ver van elkaar, maar de verschillen zijn enorm. In Singapore kun je wél met een rolstoel over de stoep omdat er geen gaten en duizenden eettentjes de boel blokkeren, zijn alle gebouwen hoog (ruimtegebrek) en is het eten maar de helft goedkoper dan thuis, in plaats van 10 x goedkoper zoals op Java. Maar goed, ik zal ook nog een keertje terug moeten naar Singapore om het écht te kunnen bekijken. (ben ik blij dat ik vlak naast Schiphol woon!)

Eten en slapen!

Nog twee weekjes en dan zijn de opnames alweer klaar, en gaat m’n vliegtuig terug. Lekker met kerstmis thuis. Waarschijnlijk ga ik december gebruiken om bij te slapen, daar de opnames hier vaak rond 5:00 beginnen en tot 23:00 doorgaan. Ohja, en bij-eten! Temperatuur, voedsel en lange dagen hebben mij al zes kilo lichaamsgewicht gekost. Geweldig realistisch voor de scenes in het Jappenkamp (je kunt m’n ribben tellen), minder goed voor m’n gezondheid. Dus lieve familie; graag met kerst vlees! Heel veel vlees! En geen rijst.

X Wouter

[nggallery id=11]1 december 2011

My idea to make lots of extended trips and updates in my free time between the recordings, was a little premature. This has mostly to do with the improvisational drift from our director Mas Garin, who invents new scenes every day, sometimes spot on the set during recordings. Probably I will never experience this way of making a cinema movie again, so I enjoy it as much as I can. “Unfortunately,” I have to go back to Indonesia in the future to visit Bali, Lombok and the rest of Indonesia, so be it! 🙂

Singapore

At the moments that I’m free, I use an afternoon for visits in the neighborhood. A huge coffee plantation, old (Dutch) churches and buildings from the Colonial period, and temples, many temples. (Just because we do not have them at home.) Oh yes, I also took a quick trip to Singapore. After my night in the hospital (dehydrated by diarrhea five days – so on an infusion) direct into the plane and back  the next.. These two countries are not far apart, but the differences are huge. In Singapore you can ride with a wheelchair on the sidewalk because there are no holes and thousands of eateries that  block the streets, all buildings are high (lack of space) and the food is only half cheaper than at home, instead of 10 times cheaper as in Java. Anyway, I will also need to come back to Singapore to really be able to take some more time. (I’m glad I live right next to Schiphol Airport in the Netherlands!)

Eating and sleeping!

Only two weeks left and then the shooting will already be finished, and my plane goes back. Just in time for Christmas. Probably I will use the rest of December to sleep, because the recordings here often began around 5:00 and continue until 23:00. Oh yes, I will use December to eat! Due to temperature, food and long hours I’ve lost six kilos of body weight. Great for the realistic scenes in the Japanese camp (you can count my ribs), less good for my health. So, dear family, please some Christmas meat! Lots of meat! (And no rice please) 😉

X Wouter

[nggallery id=11]